Muistomerkissä mainitut joukko-osastot ovat: 3. divisioonan esikunta, Etelä-Savon rykmentti, Savon jääkärirykmentti 3, Itä-Suomen jalkaväkirykmentti, Polkupyöräpataljoona 3, Kenttätykistörykmentti 3:n toinen ja kolmas patteristo, Ratsastava patteri, Jalkaväkirykmentti 7 -6. prikaati ja Savon prikaati

Osoite:

Tykkipuisto, Vanha kasarmialue

Mikkeli

Tiedot:

TEKIJÄ: suunnittelija arkkitehti Pertti Mertaoja

TEOS: Mikkelin vanhalla kasarmialueella itsenäisyyden aikana toimineiden joukko-osastojen muistomerkki 1988

MATERIAALI: graniitti