Päämajakaupungin kenttätykistömuistomerkki sijaitsee monen muun muistomerkin tavoin Mikkelin vanhalla kasarmialueella. Alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.

Osoite:

Vanha kasarmialue

Mikkeli

Tiedot:

TEKIJÄ: suunnittelija arkkitehti Pertti Mertaoja
TEOS: Päämajakaupungin kenttätykistömuistomerkki 1992
MATERIAALI: graniitti